Úkoly pro 3. ročník

úterý 10.9.

MU s. 3/cv. 2,3,4 - stačí ústně
MP s. 2/cv. 2,3
NSU str. 7 - pročíst
NSPS st. 6 - vypracovat
ČJU str. 5/cv. 6 a 7 - ústně
ČJU str. 7/cv. 1 - ústně
ČJPS str. 4/cv. 2 a 3
Čítanka str. 4 Září
            str. 5 - 7 První den školy 

Základní škola a Mateřská škola Silůvky © 2014