Úkoly pro 3. ročník
pátek 14.6.
MU str. 53/cv. 2,3,4
     str. 55/cv. 1,2,3
MP str. 41/cv. 1,3
ČJU str. 106 - celá - ústně
ČJPS str. 38/cv. 1
Sloh - ČJU s. 110 - celá + napsali jsme jednoduchý pozdrav kamarádovi
Čtení - Čítanka s. 156 a 157 - ústně

čtvrtek 13.6.
MU str. 52/cv. 1,2 - stačí ústně
MP str. 40 - dokončit

středa 12.6. 
V ČJ stále opakujeme a připravujeme se na test, pracujeme ústně (děti ve škole ještě opakují s pracovními listy):
ČJU s. 68/cv. 2
      s. 69/cv. 4
- vymysli tři slovesa v min. čase, tři infinitivy, použij zvratné sloveso ve větě
- vyskoňuj alespoň tři podstatná jména z vyjmenovaných slov po B
- urči rod u podsatných jmen z vyjmenovaných slov po L
- řekni předložku a použij ji ve větě, dále pak částici a spojku
DÚ jsme nedostali, děti se připravují na zítřejší test  

úterý 11.6. 
MU s. 51 - celá
MP s. 39/cv. 1,2,3,4
V ČJ opakujeme a připravujeme se na čtvrteční test:
ČJU s. 70/cv. 4 - ústně
     s. 98/cv. 2
     s. 99/cv. 4
Za DÚ mají děti psát daná slovesa v určité osobě, čísle a čase:
- naslouchat - 1.os.,čís.j,čas bud.
- krákorat - 3.os.,čís.mn.,čas min.
- být - 2.os.,čís.j.,čas přít.

pondělí 10.6.
ČJU s. 104/cv. 1 + 2 - ústně
ČJPS s. 37/cv. 1,2,3
MU s. 48/cv. 1,2,3
      s. 50/cv. 1,3

pátek 7.6.
MU str. 47 - celá - stačí ústně
MP str. 38 - celá
ČJU str. 102 a 103 - čas přítomný, minulý a budoucí
ČJPS str. 36 - celá (DÚ - cv. 4/str. 36)
Čtení - čítanka s. 150, 151 - ústně
Sloh - ČJU s. 105 - vyprávění podle osnovy - ústně

čtvrtek 6.6.
GU str. 51, 52
GPS str. 39 - celá
ČJU str. 100 a 101 - ústně
ČJPS str. 35 - celá
Písanka po stranu 29

středa 5.6.
Určovali jsme slovesný čas (minulý - to co již uplynulo, přítomný - to co právě probíhá a budoucí - to co teprve nastane) u sloves:
Např.: kreslila - čas minulý, skáče - čas přítomný, nanosíme - čas budoucí
poběží, hledáme, plavala, vyhledal, plete, bude plést, sedí, běží, šla, pletla, zatroubí, bude skákat, dal, půjde, plavou, dávají, seděl, skákal, budou dávat, běžel, jde
Diktát: T_ ses nějak v_šňořila. V_š, že jdu na v_stavu? Chtěla b_ch ty obrázky v_dět. Kominík v_metá kom_ny. Vžd_ v_leze i na nejv_šší střech_ v okolí. 
Další úkol k diktátu byl určit osobu, číslo a čas u sloves: v_šňořila, jdu, v_metá přímo z vět v diktátu
MP str. 36 - dokončit
MP str. 37/cv. 1,2,4,5
MU str. 46 - ústně

pondělí 3.6.
Písanka str. 26 - celá
ČJU s. 99/cv. 3 a 4 - ústně
ČJPS s. 34/cv. 3 a 4
MPS s. 35/cv. 5 a 6
       s. 36/cv. 1,2,3
MU s. 45/cv. 4
      s. 46/cv.1
NSU s. 60 a 61
NSPS s. 52 - celá

pátek 31.5.
Písanka str. 25 - celá
Do sešitu jsme převáděli slovesa do dané osoby a čísla:
cvičit - 2.os.,č.j.
smát se - 3.os.,č.mn.
vařit - 1.os.,č.mn.
dýchat - 2.os.,č.mn.
mlsat - 3.os.,č.j.
ČJU s.99/cv. 1
ČJPS s. 34/cv.1
DÚ PSČJ s. 34/cv. 2

čtvrtek 30.5.
GU str. 50 - celá
GPS str. 38 - celá
DÚ - učit se rýsovat kružnice (používat kružítko)
Písanka str. 24 - celá
Do školního sešitu děti převáděly slovesa do určitého tvaru: např. skákat - do 2.os,č.mn = skáčete
sedět - 3.os.,č.mn.
usmívat se - 1.os.,č.mn.
malovat - 2.os.,č.j.
kropit - 2.os.,č.mn.
nasedat - 3.os.,č.j.
spát - 1.os.,č.j.
bydlet - 2.os.,č.mn.
sypat - 3.os.,č.mn.
nocovat - 3.os.,č.mn.
jíst - 1.os.,č.j.
Dále pak převáděly děti slovesa do určité osoby a čísla a přímo je používaly ve větách: např.: prát - 3.os.,č.j = Máma pere prádlo.
sázet - 3.os.,č.mn.
myslet - 3.os.,č.j.
natírat - 1.os.,č.j.
sypat - 2.os.,č.mn.
nakupovat - 2.os.,č.j.

středa 29.5.
MU str. 43/cv. 1,2 - stačí ústně, cv. 3,4 - písemně (výsledky)
MP str. 34/cv. 3,4
V ČJ jsme psali diktát: L_tuji, ale nem_slím, že b_ch vám mohl v_pomoc_. V_sadkář v_skoč_l z letadla ve vel_ké v_šce. Nenechal jsem se zahanb_t. V_trhej m_ v zahrádce b_lí. Pob_l jsem s př_telem dva dn_. Rek pob_l mnoho nepřátel a zv_tězil v l_té b_tvě na V_tkově. 
Písanka str. 22 + 23

úterý 28.5.

MP str. 33/cv. 7,8
MU str. 42/cv. 1,2,3 stačí ústně,  cv. 4 - písemně
NSU str. 56 - 59 - v pondělí 3.6. prověrka
ČJU str. 98/cv. 1
ČJPS str. 33 - celá 

Základní škola a Mateřská škola Silůvky © 2014