Úkoly pro 3. ročník
středa 20.3.
MU s. 16 - celá, s. 17/cv. 1,2
HVS s. 30/cv. 1 a 2
Písanka - 1 stránka
Diktát: Liduška se zap_ř_la. Bab_čka ji nach_tala, kd_ž si zrovna vym_šlela. Děvče, zp_tuj svědomí a nebuď taková hrdop_ška. Oč_ se jí třp_tí. V mř_ku je má plné slz. Vzl_ká. Je jí to l_to. Už se, bab_čko, nezlob.
V diktátu měly ještě děti podtrhnout: podstatná jména - červeně, 
                                                           slovesa - modře
                                                           zájmena - zeleně
                                                           přídavná jména - černě

úterý 19.3.
MU s.15/cv. 3 (výsledky)
MP s. 13 - dokončit
NSU str. 34 a 35
NSPS str. 40(cv.1), str. 41 a 42 - celá
V pondělí 25.3. budeme psát písemku na sluneční soustavu (učebnice str. 31,34,35 a pracovní sešit str. 39 a 42)
Čtení - O princezně solimánské str. 103 + úkoly 1, 2 a 3 na str. 104
Písanka - 1 stránka
ČJU s. 63 - ústně
ČJPS s. 9/cv. 4 a 5

pondělí 18.3.
ČjU s. 62 - slovesa (ústně)
ČjPS s. 9/cv. 1,2,3
MU s. 14 - celá
MP s. 13/cv. 1,2
AJU - str. 12
AJPS - str. 10/cv. 2,3
         str. 11/cv. 4


Základní škola a Mateřská škola Silůvky © 2014