Úkoly pro 3. ročník

čtvrtek 23.5.
GU str. 47/cv. 1 - ústně
    str. 48 - celá - ústně
  + str. 49 - jak zapisujeme kružnici (žlutý rámeček)
GPS str. 36 - celá
     str. 37 - celá
ČJPS str. 29/cv. 3 a 4
         str. 30 - celá
HVS str. 53/cv. 1
Písanka str. 20 + 21

středa 22.5.
MU s. 39/cv. 2,3,4
     s. 40/cv. 2
MP s. 32/cv. 5
V ČJ jsme psali diktát: Utři si slz_čky a um_j si obl_čej. Ruce si pořádně v_tři. B_dlím v K/křesom_slově ulici. Nezam_sl patří také mez_ P/přem_slovce? Na m_tině se v_pínala do v_šky střecha starob_lé m_slivny. M_slivec chodil s puškou na lov.
Dále pak děti napsaly pod sebe všechny pádové otázky: 1. pád - kdo, co?, 2. pád - ?, 3. pád - ? atd. a vedle nich vyskloňovaly slova: káče a auto, jako prémiový úkol pro odvážlivce doplnily pády: O pohádce ____, pod židlí ___, nad poličkou ___, skříň ___, v taškách ___, bez úkolu ___, svačině ___, za stolem ___, ve městě ___, mezi kamarády___, sešit ___, k tabuli ___, bez knihy ___, pero ___.
ČJPS s. 29/cv. 1 a 2
Za DÚ si mají děti projít všechny sešity a udělat veškeré opravy

úterý 21.5.
MU s. 39/cv. 1 - ústně
MP str. 31 - dokončit,  str. 32/cv. 1,2,3,4

Základní škola a Mateřská škola Silůvky © 2014