Úkoly pro 2. ročník
pátek 7.6.
ČJPS s. 41 - celá
ČJU s. 106/cv. 4 a s. 107/cv.5 - ústně
Čtení - Čítanka s. 137 - ústně
                  s. 138 a 139 - děti četly a měly napsat do sešitu vlastními slovy, jaký nesmysl Kocourkovští provedli
MU s. 39/cv. 1,2,3,4,5

čtvrtek 6.6.

MU s. 38 - celá
MP s. 34/cv. 1
ČJU s. 106/cv. 1,2,3 - ústně
Písanka po stranu 28
ČJPS s. 40 - celá
DÚ s. 41/cv. 1

Základní škola a Mateřská škola Silůvky © 2014