Úkoly pro 2. ročník 
ÚKOLY  NA  TÝDEN  30.3. - 3.4.
ČjU str. 78 - 81
ČjPS str. 10 - 13
Písanka str. 18 - 19
AjU - procvičovat slovíčka str. 11 + fráze - budeme psát testík
MU str. 11 - 16
MP str. 3,4 + list (zasláno meilem)
NS - vyber si jedno domácí zvíře a vypracuj o něm referát na A4 (viz v meilu)


ÚKOLY NA TÝDEN 23.-27.3.
ČJU s. 73-77
ČJPS s. 7-9
Písanka s. 15-17
AJU - procvičovat slovíčka s. 11 + fráze:
Welcome to my party! - Vítejte na mé oslavě.
Meet my friends. - Seznamte se s mými přáteli.
She (he) is my friend. - Ona (on) je moje kamarádka (kamarád).
Nice to meet you. - Rád tě poznávám.
Would you like a drink? - Chtěl bys pití?
I would (I´d like a drink. - Chtěl bych pití.
Yes, please. - Ano, prosím.
No, thank you. - Ne, děkuji.
MUstr. 5 - 10
MP str. 2
M - listy + písemka (zasláno meilem)
NS U str. 52 - 53
NS PS str. 60,61,63

ÚKOLY NA TÝDEN 16.-20.3.
ČJU str. 69-72
ČJPS (2.díl) - s. 3 + 4,5,6
Písanka str. 12-14
MU str. 64 - dokončit
MP  dokončit
MU (6.díl) str. 1-4
MP (6.díl) str. 1
NSU str. 46, 47, 51
NSPS str. 58,59


úterý 10.3.
ÚKOLY DO KONCE TÝDNE:
Český jazyk:
ČJPS str. 54 - celá + dokončit všechna chybějící cvičení
TM str. 20/cv. 7 + OPAKOVÁNÍ str. 21 - 23
Písanka str. 10 + 11
MU str. 61,62,63 - celá
MP str. 42,43 - celá

Základní škola a Mateřská škola Silůvky © 2014