Úkoly pro 1. ročník
středa 20.3.
MU s. 21 - dokončit
(Hráli jsme lodě, rýsovali - spojovačky a počítali na tabletu)
S s. 56 - dokončit
P - s. 8 - celá

úterý 19.3.
MU s. 20 - celá, s. 21/cv. 1
MP s. 12/cv. 1
S s. 56 - dvě cvičení nahoře
P - stránka po velkém R
NS probíráme strany 59 a 60

pondělí 18.3.

MU str. 19 - celá
MP str. 11 - cv. 2
S str. 55 dokončit
P - učíme se psát velké R - celá strana
PS - s. 30 + 31

Základní škola a Mateřská škola Silůvky © 2014