Základní škola

„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“
neznámý autor

Naše základní škola je rodinného typu.
Vyučujeme ve dvou třídách, kdy žáci 1. ročníku jsou samostatně a žáci 2. a 3. jsou spojeni.
Díky menšímu počtu žáků ve třídách se můžeme individuálně věnovat každému dítěti.
Žáci si v příjemném a klidném prostředí, kde upřednostňujeme toleranci, ohleduplnost a vzájemnou komunikaci, osvojí školní znalosti a dovednosti bez velkých obtíží, což jim následně pomůže k bezproblémovému nástupu do 4. ročníku v ZŠ Ořechov.
Od 1. ročníku nabízíme výuku anglického jazyka.
V rámci výuky využíváme počítače a interaktivní tabuli.
zs1zs2

Dokumenty ZŠ:

* Řád ZŠruzova sova

* Organizace školního roku 2019/2020

* Koncepce rozvoje školy

* Minimální preventivní program

* Školní vzdělávací program

* Darovací smlouva


Školská rada:
Složení pro období 9/2017 - 8/2020:
Zástupce zřizovatele - Zdeněk Prax
Zástupce zákonných zástupců - Radek Neužil
Zástupce pedagogů - Monika Vorlová

Základní škola a Mateřská škola Silůvky © 2014