Základní škola

„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“
neznámý autor

Naše základní škola je rodinného typu.
Máme jednu třídu, kde vzděláváme žáky 1. a 2. ročníku.
Díky menšímu počtu žáků ve třídě se můžeme individuálně věnovat každému dítěti.
Žáci si v příjemném a klidném prostředí, kde upřednostňujeme toleranci, ohleduplnost a vzájemnou komunikaci, osvojí školní znalosti a dovednosti bez velkých obtíží, což jim následně pomůže k bezproblémovému nástupu do 3. ročníku v ZŠ Ořechov.
Od 1. ročníku nabízíme výuku anglického jazyka.
V rámci výuky využíváme počítače a interaktivní tabuli.
zs1zs2

Dokumenty ZŠ:

* Řád ZŠruzova sova

* Organizace školního roku 2017/2018

* Koncepce rozvoje školy

* Minimální preventivní program

* Školní vzdělávací program

* Darovací smlouva


Školská rada:
Složení pro období 9/2017 - 8/2020:
Zástupce zřizovatele - Zdeněk Prax
Zástupce zákonných zástupců - Radek Neužil
Zástupce pedagogů - Monika Vorlová

Základní škola a Mateřská škola Silůvky © 2014