Školní družina

Provoz školní družiny je
v ranních hodinách od 6:30 do 7:30 hodin
a odpoledne v době od 11:30 do 16:00 hod.

Poplatek je 70,- Kč/měsíc.

Žáci využívají třídy ZŠ a školní hřiště za školou,

místní hřiště a tělocvičnu.

Součástí družiny jsou zájmové kroužky dle aktuální možné nabídky.

Vedoucí vychovatelka: Lucie Křížová

vychovatelka: Mgr. Kateřina Urbani
sd1
sd2

 

* Pravidla provozu a režim školní družiny

* Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání- ŠD

* Příloha ŠVP

Základní škola a Mateřská škola Silůvky © 2014