Mateřská škola

„Spokojené dítě v mateřské škole“

Chceme být dětem průvodcem a ochráncem
v jejich světě objevování.

Naše hlavní cíle:
* vzájemný respekt a empatie,
* vedení dítěte k samostatnosti,
* zvládání řešení konfliktů a situací v běžném životě,
* vztah k přírodě

Nabízíme logopedickou prevenci, společnou hru na flétničku, bezproblémový vstup do základní školy. Starší děti mají možnost přihlášení do zájmových kroužků – taneční, výtvarný, anglický.
ms1ms2

Provozní doba: 6:30 – 16:00 hodin

Učitelky: Monika Vorlová a Eliška Matušková

 

Dokumenty MŠ

* Řád MŠ
* Úplata v MŠ

* Co budu potřebovat ve školce

* Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

* Dodatek k ŠVP PV č. 1

* Dodatek k ŠVP PV č. 2

* Darovací smlouva

Základní škola a Mateřská škola Silůvky © 2014